Penningmeester

Oase Oosterbeek

Omschrijving

Oase Oosterbeek is een open en gastvrij inloophuis in Oosterbeek dat ruimte biedt voor ontmoeting, rust, bezinning en inspiratie. Een huis waar mensen die de balans in hun leven kwijt zijn, de ruimte vinden waarin ze nieuwe oriëntatie kunnen zoeken. Oase Oosterbeek is een vrijplaats voor mensen die zich willen verdiepen in levens- en zinvragen. En Oase Oosterbeek biedt de gelegenheid aan hen die zich willen inzetten voor hun medemens om hun inspiratie concreet gestalte te geven.

Oase Oosterbeek is een initiatief van voormalig pastor Hans Lammers. Hij heeft zijn rol inmiddels overgedragen aan Jeroen van Slooten die samen met de leden van de kerngroep en andere vrijwilligers de doelstellingen van Oase Oosterbeek realiseert. Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van donateurs, fondsen, kerken en andere organisaties. Sinds het vertrek van de eerste penningmeester wordt deze functie al enige tijd waargenomen door een van de andere bestuursleden, doch de Stichting Oase Oosterbeek zou de functie graag weer structureel invullen en kijkt daarom uit naar een 

penningmeester 

met een sociaal hart, een collegiale opstelling en een deskundige inbreng.

Profielelementen zijn onder meer:
  • financieel/administratieve kennis van budgettering, jaarrekening en projectadministraties,
  • belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen en de noden van de (mede-)mens,
  • ervaring met fondsenwerving en beschikken over relevante netwerken.
De penningmeester coördineert naast begroting en jaarrekening het beleid ten aanzien van donateurs, fondsen en andere financiers. Vrijwilligers bieden daarbij deels ondersteuning. Het budget bedraagt ca. € 60.000 – 75.000 per jaar. Indicatie tijdbesteding: 2-4 uur per week. 

Het bestuur komt vijf tot zes keer per jaar bijeen en bestuursleden tonen ook op andere momenten hun betrokkenheid bij activiteiten van Oase Oosterbeek. Het betreft een onbezoldigde functie.

Nadere informatie over de Stichting Oase Oosterbeek vindt u op www.oaseoosterbeek.nl. Wilt u meer weten over de inhoud van deze functie neem dan contact op met Yvo van Kuijck, voorzitter, telefoon 06 30 09 43 13, of met Dick van der Meer, secretaris en wnd. penningmeester, telefoon 06 54 37 22 05.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een beknopt CV en uw motivatie te mailen naar bestuur@oasemail.nl. 

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Leidinggeven, coordineren, besturen
Categorie Alle leeftijden
Regio Oosterbeek
Organisatie Oase Oosterbeek
Locatie Oosterbeek
Periode Periode in overleg
Code V000.031

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Ja